ACT-TRAINING

Acceptance and Commitment Therapy

Wat is ACT?


ACT is een afkorting van Acceptance and Commitment Therapy en is net als Mindfulness (MBCT) een vorm van gedragstherapie. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT is erop gericht om het zinloze gevecht hiermee te staken en deze gevoelens te verminderen. Via ACT leer je je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.


ACT is een bewezen effectieve therapie voor verschillende problemen, waaronder angst, depressie en lichamelijke ongemakken. ACT is los hiervan ook ‘gewoon’ bruikbaar om je kwaliteit van leven te verhogen door je persoonlijke veerkracht te vergroten. In de ACT wordt dat psychologische flexibiliteit genoemd. Dit leer je door niet langer te 'vechten tegen' allerlei dingen die we liever anders zouden willen zien, maar te 'vechten voor' wat we écht belangrijk vinden.


Psychologische Flexibiliteit

De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. Deze processen staan met elkaar in verband en vormen samen psychologische flexibiliteit.


Betekenis van deze zuilen in het kort:


- Acceptatie:                 het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en
                                       omstandigheden.
- Defusie:                       loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
- Zelf als Context:         een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
- Mindfulness:               in contact komen met het hier en nu.
- Waarden:                     ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
- Toegewijd Handelen:  dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.


Tijdens de therapie behandelen we theorie en doen we oefeningen en metaforen horend bij deze zes zuilen. Psychologische flexibiliteit is het ultieme doel van ACT; het zal een nieuw licht werpen op de manier waarop je kunt omgaan met de grillen van het leven en het houdt in dat je actief leert inspelen op de gebeurtenissen van het leven.