MINDFULNESS

Wat is Mindfulness?

Mindfulness is het zonder oordeel aandacht geven aan dit moment en je bewust worden van je lichaam, je gevoelens en je gedachten.


Als je leert bewuster in het huidige moment te staan, dan is er minder ruimte om te piekeren en voor stressvolle gedachten. Stressvolle gedachten malen vaak maar door, zonder dat het tot een oplossing leidt.


Door je te focussen op wat er in het nu plaatsvindt, onderbreek je die gedachtestroom en geef je je hersenen iets anders te doen. Een ander positief effect is dat deze aandacht ervoor zorgt dat je meer vertrouwd raakt met wat er zich in je lichaam afspeelt en dat je signalen eerder opmerkt. Vaak merken we stress pas aan het einde van de dag als we thuiskomen met hoofdpijn of rugpijn. Ook uiten stress klachten zich vaak in het weekend en tijdens vakanties.

Waarom Mindfulness ?

Onze keuze mogelijkheden zijn grenzeloos, de informatiestroom komt 24 uur per dag bij velen van ons binnen, soms stapelen verplichtingen en taken zich torenhoog op en daarnaast hebben we ook steeds meer verantwoordelijkheden.


Deze uitdagingen kunnen hun tol eisen op het gebied van onze fysieke en psychische gezondheid. Dat komt omdat we te vaak in ons hoofd leven; de doe-modus. We zijn druk met denken en met onze gedachten. Onze handelingen doen we op de automatische piloot....opstaan, ontbijten, naar het werk, de hele dag door. Niet alleen handelen we vanuit automatische piloot, we reageren ook vanuit een automatisch patroon. Zo kunnen we ons gemakkelijk verliezen in piekeren en zorgen maken omdat onze ervaringen dan vooral gericht zijn op het verleden of de toekomst en weinig op het heden. Dit kan zorgen voor een gejaagd gevoel of stressklachten.

Ontstaan en achtergrond

De Amerikaanse Emeritus Hoogleraar Jon Kabat-Zinn heeft in de jaren '70 van de vorige eeuw de Boeddhistische basisprincipes van Mindfulness verenigd met de Westerse psychologische inzichten en een 8-weekse training ontwikkeld: MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Tijdens de training krijg je handvatten aangereikt en leer je meer rust te ervaren in je dagelijkse leven, hoe je beter om kan gaan met stressvolle situaties en de kwaliteit van je leven te verhogen.


Vanaf het moment dat Jon Kabat-Zinn de Mindfulness training ontwikkelde wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van deze training. Mindfulness blijkt toepasbaar bij een grote verscheidenheid aan problematieken.


Zo werkt de training preventief en curatief bij stressklachten (bv. slapeloosheid, hartkloppingen, maagklachten), burnout en depressie. Ook zijn positieve effecten gemeten met betrekking tot milde angstklachten en chronische pijnklachten. Verder toont onderzoek aan dat de immuniteit wordt verhoogd, dat aandacht en concentratie toenemen en dat de kwaliteit van het leven verbetert.


Onze hersenen blijken zich aan te kunnen passen aan verandering. Mindfulness bestaat uit specifieke mentale oefeningen voor de hersenen waardoor bepaalde gebieden beter ontwikkeld worden. Daarmee verandert de manier waarop iemand denkt, zich gedraagt en zich voelt in positieve zin.