Act

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) / € 569*

ACT is een individueel coachingstraject dat op jouw specifieke situatie wordt toegepast. We doen dit aan de hand van de zes zuilen voor psychologische flexibiliteit. Vooraf maak je een test zodat we kunnen bepalen op welke punten we de nadruk gaan leggen.


Je krijgt een werkboek en aanvullend (theoretisch) lesmateriaal.


De ervaring heeft geleerd dat we meestal 8 sessies van een uur nodig hebben om het traject te doorlopen.


Als je het prettiger vindt, kun je ook kiezen voor losse afspraken, dan is het tarief € 80 p.u.


*Indien jouw werkgever betaalt dan is het tarief voor het individuele traject € 675