Vergoedingen

Vergoeding Mindfulness training

Gelukkig zijn de effecten van stressreductie en Mindfulness meer en meer erkend in de maatschappij. Mindfulness is aftrekbaar van de inkomstenbelasting voor particulieren, ZZP’ers en werkgevers.Informeren of er een vergoeding mogelijk is bij werkgever, ARBO- dienst, zorgverzekeraar, UWV of gemeente is daarom zeker de moeite waard.

Werkgever

Er zijn steeds meer werkgevers die de kosten van een Mindfulness training willen vergoeden. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers verplicht hun medewerkers te beschermen tegen werkstress en zij hebben hier doorgaans ook een budget voor. Daarnaast zijn er vaak ook mogelijkheden om een beroep te doen op scholingsbudget of budget voor persoonlijke ontwikkeling. ZZP-ers betalen het particuliere tarief, daarnaast zijn de trainingskosten aftrekbaar in het kader van stress- en burnoutpreventie.

Zorgverzekeraar

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een Mindfulness training vanuit de aanvullende verzekering. Kijk hiervoor op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness


Sommige verzekeraars vragen om een verwijzing van de huisarts. Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt altijd de voorwaarde gesteld dat de training gevolgd wordt bij een Categorie 1 lid van het VMBN.


Mijn registratienummer is: 2016883